OPTINEN HAPPIMITTARI ProSOLO/ OTC

Happi, lämpötila, johtokyky, TDS, saliniteetti

 PROSOLO/  OTC

  • OTC: Happi & lämpötila + johtokyky, TDS, saliniteetti .

Liuenneen hapen mittaukseen, käytetään optista hapen mittaus teknologiaa.  Luminesenssiteknologia lyhentää sensorien kalibroinnin ja huollon tarvitsemaa aikaa; kalibrointi on erittäin helppoa ja huollon tarve on keskimäärin vain kerran vuodessa. Nopea kalibrointi ei vaadi kalvojen vaihtoa tai nesteiden kanssa "läträämistä".  Ei ole mitään puhdistettavia elektrodeja tai vaihdettavia liuoksia/ kalvoja. Käytöstä riippuen voi kalibrointi pysyä vakaana jopa vuoden. Optinen teknologia lisää myös DO-tarkkuutta ja eliminoi anturin likaantumisen tavanomaisilla kaasuilla kuten rikkivedyllä. Muut parametrit ovat; Johtokyky, lämpötla, saliniteetti ja TDS

ProSOLO on IP 67 suojaluokiteltu; iskunkestävä, näyttö kelluu, se kestää erittäin hyvin pakkasta ja siinä on taustavalaistu näyttö, jossa tulokset on esitetty suurin numeroin. 

ProSOLO ODO™soveltuu erityisen hyvin sekä jätevesien, avovesien että merialueiden niukkahappisten alueiden kartoittamiseen. Mittari soveltuu oikein hyvin myös kalanviljelyaltaiden happipitoisuuden tarkkailuun. Anturi ei syö/kuluta happea mitatessaan, vaan tuottaa pitkäaikaisesti luotettavaa happidataa erittäin haastavistakin kohteista. Solo tarjoaa laajan mittausalueen (0 - 500 %) erottelukyvyn ollessa 0,1 %.

Paikkakohtaisten mittausdatojen nimeäminen on helppoa ja tulostensiirto onnistuu vaivattomasti USB-portin kautta. Vaativissa talviolosuhteissa Solo on erittäin käyttäjäystävällinen; rakenne kestää hyvin pakkasta, mittarin suuressa värinäytössä on ns. yö-näyttö mahdollisuus (valaistus). Venetyöskentelyssä täysin vesitiiviillä rakenteella, IP-67 iskunkestävyydellä, mittarinäytön kelluvuudella ja miellyttävillä kaapelimateriaaleilla sujuvoitat mittaustyötä merkittävästi.

ProSOLO on paras valinta olipa kyseessä kalatalouden vesitarkkailut, pinta-, pohja-, jäte- tai teollisuuden prosessivedet. Laitteella on 30 pv tyytyväisyystakuu sisältäen palautusoikeuden. Suomessa useita satoja mittareita käytössä! 

Tutustu tarkemmin esitteeseemme ja pyydä tarvittaessa lisätietoja!  

Maahantuoja: GWM-Engineering Oy toimii Suomessa ja Baltian maissa YSI/SonTek tuoteperheen virallisena maahantuojana. Tarjoamme Teille laajat huolto- ja kalibrointipalvelut. Tarvittaessa meillä on yleisimpiin malleihin ns. back-up-laitteistot saatavilla huollon ajaksi.

Ota yhteyttä