Tuoteryhmät > VEDEN VIRTAUSMITTAUS, 3D-MALLINNUS, BATHYMETER, SIDE SCAN SONAR

VEDEN VIRTAUSnopeus- ja VirtaamaMITTAUKSET & 3d-MALLINNUS.

GWM tarjoaa yli viidentoista vuoden kokemuksella hyvin laajan valikoiman Suomeen soveltuvia virtausmittareita ammattimaisen opastuksen kera. Tuomme maahan Sontekin ja Sommer Messtechnikin virtausmittareita ja virtaamamittareita, ja koulutamme asiakkaitamme käyttämään niitä. Virtausmittareiden avulla mitataan sekä veden virtausominaisuudet (esim. nopeus ja suunta) että joen tai kanavan virtaama, joko online tai in-situ -mittauksina.

Sontek on akustisen virtausmittaustekniikan alalla maailman johtava innovaattori. Tällä hetkellä Suomessa on käytössä jo useita kymmeniä Sontekin valmistamia virtausmittareita.

Uutuutena meillä on Sommer Messtechnikin valmistamat maailman ensimmäiset tutkaperiaatteeseen perustuvat virtausmittarit. Kosketusvapaa mittausperiaate mahdollistaa lukuisia online mittausmahdollisuuksia; matalat ja kiviset joet tai voimakkaalle veden pinnankorkeuden vaihtelulle alttiit paikat (kuivuus ja/tai tulvat). Mitattavan kohteen veden pinnankorkeuden vaihtelu tai kevätjäiden aiheuttama mahdollinen rikkoutumisvaara eivät ole uhkana laitteen toiminnalle kun tutka-anturi sijoitetaan mittauskohteen yläpuolelle. Tulokset saadaan reaaliaikaisesti siirrettyä valvomoon tai ohjausjärjestelmiin tai vaihtoehtoisesti tallennettua erilliseen, akkukäyttöiseen dataloggeriin. Esim. RQ-30 voidaan jättää yli talven mittaamaan joen virtaamaa ilman rikkoutumisvaaraa.

Virtaus- / virtaamamittarit voidaan jakaa kolmeen eri käyttö- / asennustapaan:

Kiinteästi asennettavat virtausmittarit: sillan alapohjaan, siltojen pystypilareihin, joen pohjaan, joen rantaan jne. Mittari antaa jatkuvasti virtaus/virtaamatulokset monitorointikäyttöön.
Esim. Sommer RQ-30, Sontek IQ-sarja, Sontek SL-sarja jne.

Liikkuvat virtausmittarit: River Surveyor on tangossa  veneneen vieressä tai  HydroBoardiin, ja se mittaa poikkileikkaukset narujen ohjauksella tai täysin itsenäisesti kauko-ohjauksella. esim. Sontek RiverSurveyor RS-5 ( 0.1-6.0m ) ja M9 (0.4 -40m) tai rqPOD

Kannettavat virtausmittarit: tunnetuin mittaustapa on ns. siivikkomittaus (FlowTracker-minisiivikko), jossa mittaaja seisoo joessa ja tekee itse mittaukset.

TÄMÄ TUOTE MYÖS VUOKRATTAVISSA

Ota yhteyttä

PUH : 017- 5800 818