YSI EXO1: 4- anturiporttia

 - esim. pohjavesille, ulkohalkaisija Ø 47 mm -

EXO1 - PITKÄAIKAISEEN pohJAVESIEN SEURANTAAN JA VESIKOLUMNIN IN-SITU -MALLINTAMISEEN, DRONE- sovellutuksiin.

CTD-anturin tapaisesti EXO1 on ihanteellinen ratkaisu pohjavesien pitkäaikaiseen seurantaan tai drone sovellutuksiin esim.vesikolumnin in-situ -mallintamiseen. Sondissa on sisäinen muisti, jonka lisäksi mittaustulokset on siirrettävissä myös reaaliaikaisella tiedonsiirrolla. Tähän YSI:n moniparametrisondiin on asennettavissa neljä käyttäjän valitsemaa anturia (lämpötila- ja pinnankorkeusmittauksen lisäksi). Sondiin on myös integroitu paineanturi mittauspisteen syvyyden määrittämiseksi.

Sondin ulkohalkaisija on 47 mm, joten se sopii hyvin myös 2" havaintoputkeen. Mittausfrekvenssistä ja vedenlaadusta riippuen on sondin yhtäjaksoinen toiminta-aika jopa 90 vrk.  

Älyportit: Kukin anturiportti on yhteensopiva minkä tahansa EXO-vedenlaatuanturin kanssa, ja kytketyn anturin tunnistaminen tapahtuu automaattisesti. 

 Anturivaihtoehdot, 16 eri anturista valittavissa:

 • sähkönjohtavuus ja lämpötila
 • liuennut happi (optinen)
 • fDOM (Fluorescent Dissolved Organic Matter, korvaa CDOM:n)
 • pH tai pH / ORP
 • syvyys (integroitu)
 • kokonaislevät (kaksikanavainen klorofylli ja sini-viherlevät)
 • sameus, TDS jne.

 Mittaustulosten tallennusvaihtoehdot:

 • sondiin tallennus: sisäiseen tai ulkoiseen muistiin
 • vapaasti valittava mittausintervalli
 • mittaustiedonsiirto ulkoiseen tiedonkeruujärjestelmään valittavissa
 • mittaustiedon välitys tietokoneelle GPRS /GPS
 • RS-232 tai SDI-12 dataloggereille
 • in-situ: tulokset nähtävissä välittömästi EXO:n käsinäytöstä

Tutustu tuotteeseen lähemmin: http://www.exowater.com/exo1

Maahantuoja: GWM-Engineering Oy toimii Suomessa ja Baltian maissa YSI/SonTek tuoteperheen virallisena maahantuojana. Tarjoamme Teille laajat huolto- ja kalibrointipalvelut. Tarvittaessa meillä on yleisimpiin malleihin ns. back-up-laitteistot saatavilla huollon ajaksi.