star-oddi micro-t lämpötilan mittaukseen

star-oddi dst micro-t

DST Micro-T on ultrapieni dataloggeri, joka mittaa ja tallentaa lämpötilalukemia. Mitatut tulokset tallentuvat loggerin sisäiseen muistiin ja kuhunkin mittaustulokseen tallentuu erillinen aikaleima. Tulosten tallennusyksikkö perustuu erittäin pienikokoiseen mikroelektroniikkaan ja mikroprosessoriin.

Laitteen toimintoja tukevat SeaStar ja Mercury -ohjelmistot sekä erillinen kommunikointiyksikkö, joka toimii myös rajapintana loggerin ja tietokoneen välillä. Tiedonsiirto loggerin ja kommunikointiyksikön välillä tapahtuu langattomasti.

Ennen varsinaisten mittausten aloittamista käyttäjä asettaa mittausten aloitusajankohdan, aloituspäivämäärän sekä näytteenottofrekvenssin. Yksittäinen intervalli voidaan määritellä sekunneissa, minuuteissa tai tunneittain. Kunkin intervallin sisältämien mittausten lukumäärä määritetään erikseen. Tämä ominaisuus on hyödyllinen silloin kun tietyltä aikajaksolta tarvitaan tiheämmin toistuvat mittaukset.

Mittausten jälkeen tulokset ovat siirrettävissä ohjelmistoon, jossa niitä voidaan käsitellä sekä taulukko- että graafisessa muodossa. Tulostensiirron jälkeen loggeri voidaan esiohjelmoida uudestaan, ja sen käyttöä voidaan jatkaa niin pitkään kuin paristot kestävät. Jokainen loggeri on merkitty erillisellä sarjanumerolla. Kommunikointiyksikkö ja Mercury (tai SeaStar) -ohjelmisto on hankittava ensimmäisen loggeritilauksen yhteydessä.


Ota yhteyttä