hidasvirtausmittaukset

 

Low-Flow Sampling –

Pohjavesien hidasvirtausnäytteenotto


1. Mitä on hidasvirtausnäytteenotto?
Hidasvirtausnäytteenotossa kaivo- tai pohjavesihavaintoputki pumpataan hyvin hitaalla tuotolla, jotta pohjaveden vajoama minimoidaan ja vältetään veden sekoittuminen (sen sijaan että pumpattaisiin kaivo suurella nopeudella ja poistettaisiin suurella teholla 3-5 -kertainen havaintoputken/kaivon tilavuus ja sotkettaisiin näyte).

2. Hidasvirtausnäytteenoton edut
Hidasvirtausnäytteenotolla on lukuisia tärkeitä etuja, jotka voidaan kiteyttää seuraavasti:

- Edustavampia näytteitä pienemmillä kustannuksilla.
- Pohjaveden vajoaman minimoiminen, samentumisen väheneminen ja mahdollisesti pienen näytemäärän pysyminen parempilaatuisena

Vähäisempi veden sekoittuminen mahdollistaa edustavamman näytteen. Hidasvirtauspumppaus ei aiheuta näytteen sameutumista, minkä seurauksena näytetulosten vaihtelevuus vähenee. Huuhteluveden määrä vähenee jopa 95 %, mikä vähentää huuhteluaikaa ja työtä useimmissa tapauksissa.

Hidasvirtausnäytteenottoon suunnitellut erikoislaitteet säästävät kentällä kuluvaa aikaa, ja oikein suoritettuna menetelmä eliminoi muista kaivoista siirtyvän sekä laitteiston käsittelystä aiheutuvan kontaminaation.

3. Mitä laitteita tarvitsen hidasvirtausnäytteenotossa?

  • Pohjavesiputken tuoton mukaan portaattomasti säädettävän pumpun
  • Läpivirtauskennon + vedenlaatuanturin, esim. ProDss tai EXO1
  • Pohjaveden pinnankorkeusmittarin, esim. Heron Dipper-T, mittaamaan vajoamaa

Tiesitkö että...

- Perinteinen näytteenotto tai suurinopeuksinen pumppaus lisää vajoamaa, sameutta ja huuhteluveden määrää.
- Bailerin liike saattaa saada veden aaltoilemaan ja sekoittaa kaivon lisäten sameutta.


Hidasvirtausnäytteenoton suorittaminen:

1. Oikea huuhtelunopeus
Määritä huuhtelunopeus, joka minimoi vajoaman: yleensä vähemmän kuin 1 litra/min.
2. Kuinka kauan huuhdellaan?
Huuhteluveden kulkiessa virtauskennon läpi veden laatuparametrit mitataan, jolloin voidaan tarkkailla vedelaatulukemien stabiloitumista. Tämä tapahtuu yleensä 10-20 minuutissa kaivosta riippuen. Tässä vaiheessa voidaan aloittaa näytteenotto.
3. Kuinka hidasvirtausnäytteenotto vaikuttaa nykyisen näytteenotto-ohjelman hyväksyntään?
Hidasvirtausnäytteenotto on viranomaisten hyväksymä menetelmä ja USAn EPAN suosittelema näytteenottomenetelmä, erityisesti teollisuuskohteiden vedenlaadun selvittämisessä. Useimmissa tapauksissa paikalliset viranomaiset vaativat vain kirjallisen ilmoituksen hidasvirtausnäytteenottoon siirtymisestä. 

TÄMÄ TUOTE MYÖS VUOKRATTAVISSA

Ota yhteyttä

PUH. 017- 5800 818