Tuoteryhmät > SEDIMENTTINÄYTTEENOTTIMET > Koville sedimenteille: iskevä putkinoudin

iskevä sedimenttinäytteenotin 

Liukuvasarasedimenttiputkinäytteenotin

Kovapohjaisille sedimenteille esim. hiekka, savi, oksat ja runsas pohjakasvillisuus haittaavat näytteenottimen tukeutumista sedimenttiin tai voimakas veden virtaus vaikuttaa näytteenottimen asettamista haluttuun kohtaan. Sedimenttien näytteenottoon hiekkapohjista, savista tai runsaan pohjakasvillisuuden peittämistä sedimenteistä (iskuvasara antaa tunkeutumisvoimaa pohjakasvillisuuden läpäisemiseen ja näytteenottimen nostamisessa tiukasta sedimentistä). Sedimentti/näyte ja näytteenotin eivät ole fyysisessä kosketuksissa toisiinsa vaan näyte virtaa suoraan muoviseen,  näytesylinteriin Du 51 x 508mm. Liukuvasaralla lyömällä saadaan näytteenotin tunkeutumaan hyvinkin tiukkaan sedimenttiin ja samoin näytteenotin nostettua sedimentistä iskemällä liukuvasaralla ylöspäin.

  • ns. löysän sedimentin takaisinvirtauksen estävä "sulkijakenno"
  • näytteenottimen runko valmistettu ruostumattomasta teräksestä
  • näytesylinterit ovat valmistettu ympäristönäytteenottoon soveltuvasta läpinäkyvästä muovista
  • ensimmäinen noudin, joka toimii tehokkaasti useimmilla hiekkapohjilla
  • liukuvasaranoudin on putkinoudin järvi-, meri- tai murtovesien sedimenteille

Liukuvasaranoudin on suunniteltu myös käytettäväksi nopeasti virtaavassa vedessä. Kuusimetrisen jatkovarren avulla noudinta voidaan ohjata sekä kiertää. Liukuvasaran avulla noudin on iskettävissä kovaankin sedimenttiin. Näin saadaan pitkä, yhtenäinen näyte suoraan näytesylinteriin tiiviistä ja hiekkaisesta pohjasta. Tiivistymättömän sedimenttinäytteen keräämiseksi käytetään ainoastaan ottimen omaa painoa (ei vasaroida).

Työsuoritus: Noudin painetaan pohjaan tangon avulla, jonka jälkeen noudin vasaroidaan pohjakerroksen läpi liukuvasaran painoa nostamalla ja pudottamalla. Näin saadaan noutimelle suuri läpäisyvoima tiukankin pohjakasvillisuuden läpi. Nostaminen tapahtuu vetämällä liukuvasaraa vastakkaiseen suuntaan. Yleisimminhän tunkeutuminen helpompaa, mutta noutimen pois nosto onkin jo vaikeampaa, tässä tämä liukuvasara on erinomainen apu.

Ota yhteyttä