poijut & profilointijärjestelmät 

vesikolumnin vertikaalinen profilointi

   

Vedenlaadun vertikaalinen profilointijärjestelmä

Vertikaalinen vedenlaadun profilointijärjestelmä liitettynä YSI 6-sarjan/EXO-sarjan moniparametri-instrumentteihin muodostaa automaattisen, ilman jatkuvaa valvontaa toimivan ja etäkäyttöisen järjestelmän. Tällä kokonaisuudella monitoroit ja keräät tietoa vedenlaadusta vertikaalisen vesikolumnin jokaisesta kohdasta.

Vedenlaadun automaattinen profilointijärjestelmä on käyttäjän ohjelmoitavissa ja konfiguroitavissa helppokäyttöisen ohjelman ansiosta, joka opastaa käyttäjää konfiguraatioprosessissa.

Tavoitteet:
 • Korkearesoluutiomonitorointi vedenlaatuparametreille
 • Tarkkailla tapahtumien aiheuttamaa dynamiikkaa ja suhdetta
 • Veden laatumallin kalibrointi ja verifikaatio
 • Tuottaa tosiaikaista dataa päättäjille ja yksityisille kansalaisille
Järjestelmän ominaisuudet:
 • Vakiomalli mahdollistaa profiloinnin 50 metrin syvyydeltä
 • Käyttäjä voi määritellä profilointirutiinin helppokäyttöisellä ohjelmalla
 • Säätää automaattisesti profiilia veden tason muutoksissa (vuorovesi, altaiden taso jne.)
 • Profiili voidaan ajaa pinnasta pohjaan tai pohjasta pintaan
 • Säilyttää vakiokäynnistys/-pysäytys pisteiden etäisyydet veden pinnasta ja pohjasta
 • Korvaava virheenelvytyslogiikka, joka havaitsee odottamattoman aktiviteetin ja elvyttää automaattisesti
 • Minimiprofilointisyvyys: 1 m
 • Maksimiprofilointisyvyys: 50 m
 • Profilointisyvyyden asetustarkkuus: +/- 0.1 m
 • Minimiprofilointiaskellus: 0.5 m
 • Maksimiprofilointitaajuus: Laskettu (voi olla 50 % kaariaikasuhteesta)
 • Vakiovarustus: (1) YSI 6-sarjan sondi syvyysoptiolla
 • Telemetriaoptiot: GSM-modeemi (digitaalinen tai analoginen) GSM/GPRS-modeemi
Vaihtoehtoina ovat kiinteä tai kelluva profilointiasema. 
 
Lisää ominaisuuksia: 
 • Järeä, syöpymätön vinssi- ja voimansiirtomekanismi
 • Yhteensopiva YSI 6-sarjan/EXO-sarjan sondien kanssa, joissa syvyysanturi
 • Tilaa 15 - 50 m kaapelille
 • Campbell-dataloggeri/kontrolleri, jossa moninaiset telemetriaoptiot tosiaikaiseen datan koontiin
 • NEMA 4 -elektroniikkakotelointi
 • Profile Wizard -ohjelmisto mahdollistaa käyttäjän määrittelemät ja automaattiset vertikaaliprofiilit
 • Automaattinen datanesitysohjelmisto
 • Paristo- ja aurinkopaneelikäyttöoptiot
 • Voidaan integroida meteorologiseen sensorisarjaan
Kiinteän asennusjärjestelmän ominaisuuksia:
 • Pohjareferenssin säätö (fyysisesti aseteltavissa ja kontrolloitavissa)
  
    Sovelluksia:
 • vesivoima: lämpötila
 • juomavesi: veden laatu ja turvallisuus, suolapitoisuus, liuennut happi, pH
 • tutkimus: viileän, ravinnepitoisen veden liike pintaa kohti
 • muut teollisuuden sovellukset: juomaveden säilytystankit, happikato
 • asennus: padot, laiturit, paalut
Kelluvan järjestelmän ominaisuuksia:
 • Säätää automaattisesti profiilia veden tason muutoksissa (vuorovesi, altaiden taso jne.)
 • Käyttää pintaa ja pohjaa referenssipisteinä ohjelmiston ohjaamalle asemoinnille
 • Profiloi ylös tai alas ja pysäköi mille tahansa syvyydelle
 • Korvaava virheenelvytyslogiikka, joka havaitsee odottamattoman aktiviteetin ja elvyttää automaattisesti
    Sovelluksia:
 • juomavesialtaat: veden laatu ja turvallisuus, suolapitoisuus, liuennut happi, pH
 • tutkimus: viileän, ravinnepitoisen veden liike pintaa kohti
 • avoin vesi: järvet, joet, jokisuut, lahdet.

     Maahantuoja:

GWM-Engineering Oy toimii Suomessa ja Baltian maissa YSI/SonTek tuoteperheen virallisena maahantuojana. Tarjoamme Teille laajat huolto- ja kalibrointipalvelut.  Tarvittaessa meillä on yleisimpiin malleihin ns. back-up-laitteistot saatavilla huollon ajaksi.