Tuoteryhmät > VEDEN VIRTAUSMITTAUS, 3D-MALLINNUS, BATHYMETER, SIDE SCAN SONAR > RS-5 ja RiverSurveyor M9; jokien virtaamat (0 - 40 m)

 

SonTek RS-5 ja M9

jokien ja järvien virtaamamittaukset

 

river surveyor - välittömät virtaamatulokset  - tarkasti ja varmasti!

RiverSurveyor on Suomen suosituin virtaamamittari. M9:llä voitte mitata jokien ja järvien virtaamamittaukset ilman perinteisiä rajoituksia; se on kooltaan pieni, kannettava ja erittäin helppokäyttöinen ADCP-mittauslautta. Laitteen kestävyys on osoitettu kymmenissätuhansissa vaihtelevissa olosuhteissa suoritetuissa mittauksissa ympäri maailmaa. Tulosten helppolukuisuus on osa käyttömukavuutta. 

Uutuus, RiverSurveyor RS-5 (mittausalue 0.1 - 6 m) ja M9 (mittausalue 0.3 - 40 m) tuovat avoimien vesikanavien virtaamamittaukset täysin uuteen helppousasteeseen. Moninkertaiset akustiset taajuudet yhdistettynä tarkkaan kaistanleveyden hallintaan mahdollistavat tulosten tarkkuuden sekä matalista että syvistä vesifaaseista. Järjestelmässä on myös tarkka vertikaalinen säde mittausuoman määrittämistä varten. Bluetooth -yhteyden, laajakaistaradion tai mobiililaitteiden (kännykkä) liittämismahdollisuuden ansiosta ja RTK (Real-Time Kinematic) GPS:n ansiosta.

RiverSurveyor tallentaa tulokset mittauslaitteeseen ja samaan aikaan RiverSurveyorLive -ohjausohjelmisto antaa Bluetooth-yhteyden kautta reaaliaikaiset mittaustulokset. RiverSurveyorLive mahdollistaa laitteen helpon asennuksen ja helpon tulosten tulkinnan, sekä visuaalisesti että numeerisesti.

Uudella Hydro & Bathymetric Survey-ohjelmalla voidaan käyttää RiverSurveyoria myös uoman kartoitukseen.kts. erillinen esite seuraavasta valikosta.

Jäänalaiset mittaukset voidaan toteuttaa irrottamalla ADCP-mittausanturi lautasta ja asentamalla se mittatankoon. ADCP-anturi lasketaan tangon varassa pilkkikairanreiästä jäänpinnan alapuolelle suorittamaan ns. stationary-mittausta.